دندان درد بعد از روت کانال را چگونه تحمل کنیم؟

دندان درد بعداز روت کانال مشکل بسیاری از بیماران است. دندان یک عضو زنده است که به کمک عروق و اعصاب، تغذیه و عصب رسانی می شود.
عروق و اعصاب دندان در فضایی موسوم به پالپ قرار گرفته اند. پالپ دندانی که بر اثر پوسیدگی های پیشرفته و بعضی عوامل بیماریزای دیگر، دچار تغییرات التهابی غیر قابل برگشت شده، نیاز به درمان ریشه یا روت کانال تراپی یا به قول عوام عصب کشی پیدا میکند.

مانند هر التهاب دیگری، در پالپ ملتهب نیز مواد شیمیایی آزاد شده آغاز گر التهاب و شروع دندان درد خواهد بود .
هنگام درمان روت کانال، این بافت ملتهب توسط دندانپزشک خارج شده و فضای پالپی و کانالهای ریشه تمیز میگردند.
حتی اگر درمان روت کانال با دقت زیاد انجام شود. ممکنست عوارضی مانند درد و تورم  اتفاق بیفتد که علل مختلفی دارد. مانند :
واکنش به مواد شیمیایی آزاد شده
تحریک انتهای ریشه
خروج بعضی مواد موجود در پالپ از انتهای ریشه
وعوامل گوناگونی از جمله وضعیت بیمار، وجود یا عدم وجود  دندان دردقبل از درمان،  سن و جنس بیمار، اندازه ضایعه، آستانه درد بیمار و …. در آن نقش دارند.

به عنوان مثال : بیماران دچار آلرژی در صد بالایی از دندان دردهای حین درمان دارند. چون ممکنست بعضی از این واکنشها بعلت ازدیاد حساسیت به مواد شیمیایی آزاد شده باشد.

برای پیشگیری از دندان درد بین جلسات درمان شما باید ازاحتمال وجود این دردها آگاه باشید. که ممکنست چند روز طول بکشد. ولی معمولا” پس از چند روز فروکش خواهد کرد.
از جمله کارهایی که  باید برای پیشگیری از دردهای بین جلسات درمان خود انجام دهید:
۱- استفاده از مسکن به صورت متناوب.
۲- از جویدن با دندان تحت درمان خودداری کنید.
۳- اگر درد چند روز ادامه پیدا کرد دندانپزشک را در جریان بگذارید.
۴- اگر دندانپزشک صلاح بداند آنتی بیوتیک تجویز می کند لذا از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک خودداری کنید.

لازم به ذکر است گاهی دندان درد تا چند روز پس از اتمام درمان روت کانال نیز ادامه خواهد داشت. که با رعایت موارد ذکر شده رفته رفته بهبود خواهد یافت.

در آخر باید گفت مهمترین مساله حفظ آرامش بیمار است. اگرچه هنگام درد شدید شاید درخواست حفظ آرامش از بیمار بیهوده به نظر آید. ولی اطمینان شما به دندانپزشک خود مهمترین جنبه درمان است.