دندان عقل چیست و با دندان عقل چه باید بکنیم؟

اگر مسیر رویش دندان عقل درست باشد. و فضای کافی برای این دندان وجود داشته باشد. خوش شانسی بزرگی است و فرد می تواند دندان خود را در دهان حفظ کند. ولی در بعضی موارد فضا برای رویش دندان سوم آسیا وجود ندارد. و بدتر ازآن، مسیر رویش دندان عادی نیست. دراین حالت، دندان قادر به رویش نخواهد بود و ماندن آن درون فک،مشکل آفرین خواهد شد.

هر فرد به صورت طبیعی ۴ دندان عقل در دهان خود دارد. ولی گاهی دیده شده بعضی از افراد، فاقد دندانهای عقل مخصوصا در فک بالا هستند. که احتمالا این موضوع برمی گردد به سیر تکامل فک انسان که با گذشت سالیان، کوچک تر شده و گویا بتدریج در این سیر تکاملی، دندانهای عقل کوچک و کوچک تر شده اند. و گاهی حذف می شوند. البته ارث نیزدر این مقوله نقش دارد.

a

مشکلات ناشی از رویش نابجای دندان عقل چیست؟
دندان عقل اگر زاویه مناسبی نداشته باشد، به دندان مجاور تکیه خواهد کرد. که منجر به گیر غذایی، پوسیده شدن دندان مجاور، تحلیل دندان مجاور و در نهایت دردناک شدن و گاهی از دست دادن دندان مجاور خواهد شد. گاهی هم، لثه روی دندان عقل نیمه رویش یافته، متورم و دردناک و گاهی عفونی میشود. دلیل آن ممکنست باقی ماندن مواد غذایی زیر لثه و عدم تواناایی بیمار در تمیز کردن آن باشد.
راههای خلاص شدن از دندان عقل از یک کشیدن ساده تا جراحی نسج سخت متفاوت است. لذا قبل ازاقدام به کشیدن دندان عقل، دندانپزشک از شما خواهد خواست تا یک رادیوگرافی مناسب تهیه کنید.

b
گاهی دندان عقل در نسج نرم نهفته است و جراحی، فقط در حد برش لثه خواهد بود. و گاهی دندان عقل ، رشد مناسبی نداشته و درون استخوان به دام افتاده است. در این حالت، جراح علاوه بر شکافتن لثه، ناچار است مقداری از استخوان روی دندان را بردارد تا بتواند به دندان نهفته دست یابد.
بعد از جراحی، دندانپزشک محل را بخیه خواهد زد. بسته به کم یا زیاد بودن آسیب وارده به نسج دهان و استخوان، محل مورد نظر متورم خواهد شد. مراقبتهای لازم بعد از جراحی دندان عقل را در بخش مراقبتهای بعد از کشیدن دندان بخوانید.