مراقبت بعد از تحویل پروتز دندان

پس از آنکه دندانپزشک پروتز را به بیمار تحویل داد، ازین پس مراقبت بعد از تحویل پروتز دندان به عهده بیمار  است. بیمار موظف است بهداشت پروتز را رعایت کند. استفاده از مسواک حداقل دوبار در روز ضروریست.

همانطور که در بخش مربوط به پروتز گفته شد. پروتز تحویل داده شده به بیمار انواع و اقسام دارد. و قدر مسلم آنکه نحوه مراقبت بعد از تحویل پروتز دندان هریک با دیگری متفاوت است

img1475569709189
اگر  پروتزی که به بیمار داده شده از نوع بریج است. به این معنی است که شخص یک یا تعدادی از دندانهای خود را از دست داده و با پروتز جایگزین کرده است. لذا زیر آن قسمت از بریج که جایگزین دندانهای از دست رفته شده است، خالیست.( درست مانند یک پل که در انگلیسی به آن bridge می گویند). به همین علت شخص بایستی زیر این قسمت خالی را به شایستگی تمیز کند. برای این کار  از نخ دندان مخصوص بریج استفاده می شود. زیرا  استفاده از نخ دندان معمولی امکانپذیرنیست. چون در بریج، دندانها بهم متصل هستند و عبور نخ ازبین آنها غیرممکن است. همچنین می توان از مسواک بین دندانی برای تمیز کردن زیر بریج و فاصله بین دندانها استفاده کرد.

کسانی که از روکش های تکی( کراون) استفاده می کنند. کارشان راحت تراست. چون می توانند همانند یک دندان طبیعی از آن مراقبت کنند و به بهداشت آن بپردازند. البته ذکر این نکته در اینجا ضروری است. روکشهایی که در دهان خود دارید ( چه آنها که فریم فلزی دارند و چه روکشهای تمام چینی)، ساخته دست بشر هستند و هیچ کدام نمی توانند به همان محکمی دندان سالم و طبیعی که خداوند متعال در دهان شما قرار داده است، باشند. لذا استفاده از غذاهای  سفت و شکننده بهیچ وجه توصیه نمی شود. به این وسیله عمر کراون یا بریج و دندان زیرین آن را طولانی تر خواهید کرد.

اگر برای شخص پروتز متحرک ساخته شده باشد. قضیه کاملا متفاوت خواهد بود. زیرا دندان مصنوعی در دهان بیمار حرکت می کند و مدتی وقت لازمست تا شخص به آن عادت کند.  و ممکنست در بعضی نقاطی که تحت فشار قرار دارند باعث زخمی شدن لثه و دردناکی آن شود. بیمار لازمست بعد ازتحویل پروتز چند بار به دندانپزشک خود مراجعه کند تا مناطقی از پروتز که به نسج دندان آسیب رسانده، تراشیده شود. و در صورت لزوم جفت شدن دندانها بالانس گردد.

پروتز متحرک را از دهان بیرون آورده و با مسواک و کمی مایع شوینده ی بدون بو تمام سطوح آن را تمیز کنید.در هنگام شستن پروتز خود مواظب لغزندگی آن باشید. تا از دستتان نیفتد و نشکند.
برای پروتز متحرک قرصها ی تمیز کننده نیز وجود دارد که بسیار موثر هستند. می توانید از داروخانه تهیه کنید و طبق دستورالعمل نوشته شده روی آن استفاده کنید. بهتر است پروتز متحرک را شبها هنگام خواب استفاده نکنید و پس از شستشو درون ظرفی از آب خالص تمیز نگهدارید.

 

علاوه بر آنچه گفته شد مراجعه مرتب بیمار به دندانپزشک جهت بررسی پروتز و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض پروتز از واجبات مراقبت بعد از تحویل پروتز دندان است.ا