پروتز دندان یا دست دندان یا روکش دندان؟ کدام درست است؟

پروتز چیست؟
پروتز شیی است که جایگزین یک یا قسمتی از اعضا بدن می شود….. و برای جایگزینی دندانهای از دست رفته به آن پروتز دندانی می گویند.

چرا باید از پروتز دندانی استفاده کرد؟
یک دندان تا زمانی که به دندان مقابل خود برسد به رویش خود ادامه می دهد. دندانهای خلفی نیز همیشه تمایل دارند که به سمت جلو حرکت کنند. بنابراین اگر دندانی از دست برود چه اتفاقاتی می افتد؟

اگر دندانی از دست برود مقداری از فضای آن با حرکت دندانهای مجاور اشغال می شود. در نتیجه بین دندانها با دندانهای مجاورشان فاصله می افتد. که باعث گیر غذایی و به دنبال آن مشکلات لثه ای می گردد.

گاهی دندان فک مقابل به سمت محل خالی دندان کشیده شده، حرکت می کند. و باعث بهم خوردن نظم دندانهای فک مقابل می گردد….که در نهایت می تواند باعث آسیب رسیدن به مفصل گیجگاهی فکی گردد.

اگر دندانی از دست برود، استخوان آن قسمت تحلیل می رود و اگر در آینده شخص بخواهد از دندان مصنوعی استفاده کند بخاطر تحلیل استخوان، گیر دندان مصنوعی کم می شود و بیمار را اذیت می کند.

اگر در یک سمت، دندان وجود نداشته باشد بیمار از آن سمت کمتر استفاده می کند .یا اصلا استفاده نمی کند و در نتیجه در آن ناحیه دندانها جرم گرفته و مستعد پوسیدگی و بیماری لثه می گردند.

و در آخر اینکه، غذا خوردن یک طرفه باعث ناقرینگی صورت میگردد.

چه انتظاری از آن داریم؟
۱- باید توانایی های از دست رفته مانند تکلم و قدرت جویدن را به شخص باز گرداند.
۲- بایداز بروز بیماریهای گوارشی جلوگیری کند.
۳-  باید بین دندانها و عضلات صورت واستخوان فک مجددا” تعادل ایجاد کند.
۴-  باید زیبایی شخص را تامین کند.
۵- باید اعتماد بنفس بیمار را به او برگرداند.

پروترهای دندانی در دو گروه  ثابت و  متحرک تقسیم بندی می شوند.
ثابت شامل:  روکش (کراون) و بریج میاشد.
روکش(کراون):
برای بازسازی و زیباتر کردن شکل و رنگ دندان بکار میرود. انواع مختلف دارد ولی بطور کلی به دو گروه پرسلن با زیر ساخت فلزی و تمام پرسلن بدون زیر ساخت فلزی تقسیم میشود.
بریج:
جایگزینی دندانهای از دست رفته از طریق روکش کردن دندانهای مجاور ناحیه بی دندانی انجام می شود.

پروتز ثابت 6 دندان قدامی
پروتز ثابت

پروتز متحرک به دو دسته کامل و پارسیل تقسیم می شود.

پروتز کامل:
برای افرادی که کاملا دندانهای خود را از دست داده اند.

پروتز کامل
پروتز کامل

پروتز پارسیل:
برای افرادی که تعداد زیادی از دندانهای خودرا از دست داده اند.

پروتز پارسیل
پروتز پارسیل فک پایین
پروتز پارسیل
پروتز پارسل فک بالا