پوسیدگی دندان چیست و آیا راهی برای جلوگیری از آن وجود دارد؟

پوسیدگی دندان یک بیماری مزمن است که گریبان بشر امروز را گرفته.

چرا دندانها اهمیت دارند؟
دندانها علاوه بر تامین زیبایی صورت، مهمترین وسیله برای کمک به هضم غذا هستند. غذایی که خوب جویده نشود بامشکلاتی در گوارش روبرو خواهد شد.

علل پوسیدگی دندان چیست؟
علل گوناگونی برای پوسیدگی دندان ذکر کرده اند. مانند:میکروبها – مواد قندی – پلاک دندانی – جنس دندانها – چیدمان دندانها – نوع بزاق و عوامل ارثی. اما چهار عامل اصلی در ایجاد پوسیدگی دندان عبارتند از:
۱ – پلاک میکروبی بر روی سطوح دندان
۲ – مواد قندی موجود در غذا که در اختیار میکروب قرار گرفته و تولید اسید می کند.
۳ – مستعد بودن سطح دندان و مقاومت کم آن در برابر اسید.
۴ – وجود زمان کافی برای ایجاد پوسیدگی.
اگرهریک از این چهار عامل حذف شوند احتمال بروز پوسیدگی وجود نخواهد داشت.

پوسیدگی دندان
پوسیدگی چگونه بوجود می آید؟
در حفره دهان بیش از ۱۷ نوع میکروب در حال فعالیت هستند که در ایجاد پوسیدگی و بیماری لثه نقش دارند. میکروبها و سلولهای موجود در دهان ایجاد یک توده بی رنگ وچسبنده و غیرقابل رویت را می کنند که به آن پلاک میکروبی گفته می شود. این پلاک، روی سطوح مختلف دندانها قرار می گیرد و چنانچه برداشته نشود، می تواند باعث ایجاد پوسیدگی و بیماریهای لثه گردد.
بعضی از میکروبها به سهولت موادقندی را به اسید تبدیل می کنند. مطالعات نشان داده داده که بعد از مصرف مواد غذایی، باقیمانده مواد غذایی بعد از حدود ۲۰ دقیقه با کمک میکروبها تولید اسید می کنند. حال اگر شخصی در رعایت بهداشت و مسواک زدن کوتاهی کند پلاک دندانی و مواد اسیدی تولید شده، مدت طولانی تری روی دندان باقی می مانند.
این اسیدها بتدریج ابتدا نقاط ضعف مینا را حل کرده و به عاج دندان می رسد واز آن پس، پیشرفت پوسیدگی با سرعت بیشتری ادامه می یابد.
اگر بیمار بعد از ایجاد پوسیدگی به دندانپزشک مراجعه نکند، پوسیدگی پیشرفت کرده و میکروبهای موجود درآن به پالپ دندان(عصب دندان) آسیب جدی وارد می کند وآن را ملتهب و عفونی می کند.
چگونه از پوسیدگی دندان پیشگیری کنیم؟
۱- مسواک زدن دندانها به روش صحیح با مسواک مناسب برای حذف پلاک میکروبی.
۲-استفاده از نخ دندان و دهان شویه.
۳ – کم کردن مصرف مواد قندی د ر برنامه غذایی.
۴ – عدم استفاده از دخانیات.
۵ – استفاده از فلوراید وخمیردندان حاوی فلوراید.
۶ – پوشاندن شیارهای سطح دندان (فیشورسیلنت)برای جلوگیری از ماندن موادغذایی درون شیارها.
۷ – مراجعه منظم به دندانپزشک و پرکردن پوسیدگیهای سطحی و جلوگیری از گسترش آن