دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال شاخه ای از علم دندانپزشکی است که با کودکان از زمان تولد تا دوره نوجوانی مواجه است. این رشته به برقراری اعتماد و اطمینان در کودک نسبت به دندانپزشک، بسیار تاکید دارد. رویش دندانهای شیری از حدود ۶ ماهگی آغاز شده و در سن ۶_۷ سالگی شروع به ریزش کرده و با دندانهای دائمی جایگزین می گردد. بهتر است بدانید “پوسیدگی زودرس دوره کودکی” شایع ترین بیماری مزمن عفونی دوره کودکی است.
در این مطب درمان کودکان ۴ سال به بالا شامل “پرکردن دندانها” ، “فلوراید تراپی “، “فضانگهدارنده “، ” ارتودنسی پیشگیری” انجام می پذیرد. در این زمینه می توانید بخش ارتودنسی متحرک را مطالعه کنید.